บริษัท มีงาน จำกัด
โทร 02 749 9555, 087 363 9494
  • th

โรงเรียนสาธิต ​มศว.ประสานมิตร​ฝ่ายประถม​


โรงเรียนสาธิต ​มศว.ประสานมิตร​ฝ่ายประถม​

โรงเรียนสาธิต ​มศว.ประสานมิตร​ฝ่ายประถม​ ตึก ppip floor 4

 

Project : โรงเรียนสาธิต ​มศว.ประสานมิตร​ฝ่ายประถม​

Place : ตึก ppip floor 4

Producion : บริษัท ทีดี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

Design : บริษํท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด